Et pilt selgem oleks, võtkem appi võimalik näidismudel. Kodanikupalga suurus on selles mudelis sama, mida Portugali aktivistid peavad oma riigile jõukohaseks – 435 eurot. Eesti majandusnäitajad ja hinnatase on teatavasti Portugaliga üsna sarnased. Mudelis pakutud maksumäärad on portugallaste 50%-st pisut kõrgemad. Eeldame samuti, et kodanikupalk ja sellega seotud maksumäärad kehtivad vaid kodanikele. NB! Mudel on kirjeldatud vaid näitlikustamaks mõju palkadele.

 • miinimumpalk enne üleminekut – 430 eurot kuus (2016)
 • miinimumpalk pärast üleminekut palgasurve tulemusel - 558 eurot kuus
  • välismaalase määr - miinimumpalk + kodanikupalgaga võrdne summa (558+435, tasub kogu ulatuses tööandja)
 • kodanikupalk - 435 eurot
  • ei arvestata tulu hulka
  • ainult kodanikele ja nende riikide kodanikele, kus samuti kehtib kodanikupalk (sõltumata kodumaal kehtivast määrast)
  • on sisuliselt maksutagastus (kuni teatud tulutasemeni maksudest suurem)
 • üksikisiku tulumaksu määr 20%
  • kodanikel peetakse kinni kogu tulult
  • välismaalastele ja kodakondsuseta isikutele on maksuvaba tulumäär võrdne kodanikupalgaga
 • kodaniku sotsiaalmaksu määr 33%
  • uus maks kodanikupalga maksmise kulude katteks
  • ainult neile, kellele makstakse kodanikupalka
  • algab miinimumpalka ületavast osast, et surve miinimumpalgale liiga suur ei oleks
 • pensioni 2. sammas 2%
 • välismaalase töötuskindlustusmakse 1,6%