rahvastipendium

VIDEO

alternatiiv rahva hulgas tuntud mõistele "kodanikupalk". Põhisissetuleku tähistajana on sisu poolest täpsem, kuna palga all mõeldakse reeglina ikkagi töötasu, stipendium aga on rahaline toetus mitte tingimata töö eest. Mõiste pakkus välja Guido Viik oma artiklites Eesti Ekspressis.

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)