Soome-Hollandi ühisseminar põhisissetulekutestidest

VIDEO

08.11.2016
Soome ja Hollandi esindajad kohtusid Helsingis, et anda ülevaade oma riikides ettevalmistatavatest pilootprojektidest põhisissetuleku alal. Ettekanded algavad alates 27:50.
Esinejad:
13.00–13.05: tervitus — Olli Kangas (Kela (Soome Pensioniamet))
13.05–13.15: põhisissetuleku katsetuste asetamine konteksti — Jurgen De Wispelaere (Tampere Ülikool)

13.00–14.00: Paneel 1: Põhisissetuleku eksperiment Hollandis: peamised eeldused
Paneelijuht: Paula Laine (Sitra (Soome Innovatsioonifond))
Ettekandja 1: Sjir Hoeijmakers (sõltumatu teadlane)
Ettekandja 2: Loek Groot, Utrechti Ülikool

14.00–15.15: Paneel 2: Eksperimendi kavandamine ja elluviimine: Utrecht, Wageningen ja Tilburg
Paneelijuht: Paula Laine (Sitra)
Ettekandjad 1: Timo Verlaat (Utrechti Ülikool) & Ernst-Jan de Bruijn (Wageningeni Ülikool)
Ettekandja 2: Ruud Muffels (Tilburgi Ülikool)

15.15–15.45: kohvipaus

15.45–17.00: Paneel 3: Soome põhisissetuleku katsetused
Paneelijuht: Pertti Koistinen (Tampere Ülikool)
Ettekandja 1: Johanna Perkiö (Tampere Ülikool)
Ettekandja 2: Olli Kangas (Kela)
Ettekandja 3: Kathrin Komp (Helsingi Ülikool)

17.00–17.10: Põhisissetuleku testide võrdlus: kogemused ja väljakutsed — Jurgen De Wispelaere (Tampere Ülikool)
17.10–17.15: Lõppsõna — Olli Kangas, Kela

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)