päästevest,life jacket

VIDEO

kujund iseloomustamaks põhisissetuleku olemust. Päästevest välistab sügavasse vette kukkunu uppumise, kuid ei uju tema eest - edasi liikumiseks peab päästevesti kandja ise ujumisliigutusi tegema. Muudab võrdseks ujuda oskajate ja mitteoskajate šansid ellu jääda, kuid ei võrdsusta nende suutlikkust ega ka tahet edasi liikuda.

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)