Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate allpool kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on kõik valitud, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. 

Vaikimisi eeldatakse, et kodanikupalk kaetakse üksnes üksikisiku maksudest ning et:

 • tulumaksu maksjad (deklaratsioonide esitajad) on tööealised isikud ning kes ülejäänutest pole pensionisaajad, on (reeglina) lapsed
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga (vaikimisi) või ei tehta seda üldse

UBI_MODEL_BASE_DATA_MAIN

Year
2023
CHILD_PER_MONTH
499.56
BASE_PENSION
275.7562
INCOME_TAX_TOTAL
2424000000.00
INCOME_TAX_PAYERS
751040
DECL_INCOME_TOTAL
17314617977.00
POPULATION
1365884
PENSION_RECEIVERS
318800
OTHERS_INC_CHILDREN
296044
BASE_PENSION_YEAR
1054932918.72
POP_EXCL_PENSIONEERS
1047084
POP_EXCL_CHILDREN_OTHERS
1069840

COMMENTS

Kommentaar
Tulumaks kokku: suvine majandusprognoos 2023
Deklareeritud tulu: mitteametlik prognoos, rajatud eeldusele, et deklareertud tulu ja tulumaksu proportsioonid on samad mis 2022
Elanike kategooriad:
Teised, sh lapsed: alates 2023 ainult lapsed vanuses 0-19 aastat
Pensionisaajad: kõik, kes saavad mõnd riiklikku pensioni, sõltumata liigist.
Tulumaksu maksjate arv: alates 2023. aasta andmetest kõik need, kes ei ole lapsed vanuses kuni 19a ega saa ühtki riiklikku pensioni. Ei oma selles kalkulaatoris määravat tähtsust.

ubi_cost_cut_opt_values

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. 

UBI_COST_CUTTING_OPTS_ID VALUE_EUR
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.

468372940.76
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

696539875.00
Pensioni baasosa ja rahvapension

1073192391.26
Peretoetused: vanemahüvitis

375115000.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00
Kanepiaktsiis
Teoreetiline, vt https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas

26000000.00
Kultuuristipendiumid

4326640.61

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus

( aastas) inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra - mida oleks (olnud) selleks vaja?

 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Kuid mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda ütleb allpool olev kalkulaator, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

Lähteandmed

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...
help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)