Treshold: Rahvuslik künnis saadakse korrutades liikmesriigist pärit parlamendiliikmete arvu kõigi MEP-ide arvuga. Alates 1. veebruarist 2020 on Euroopa Parlamendil 705 liiget, nagu on sätestatud Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juuni otsuses. Eestit esindab 7 saadikut, 7*705=4935
Target: Üldine sihtmärk on miljon allkirja, sealhulgas allkirjakünniseni jõudmine vähemalt seitsmes riigis. Sihtmärgid riigi kohta on puhtalt arvutuslikud (ei ole kellegi poolt "võetud" või kokku lepitud). See on miljoni allkirja kogumiseks vajalik allkirjade arv, mis järgib teatud proportsioone. Võimalused:
1) "Linear"- allkirjade arv iga riigi kohta järgib ühtlaselt rahvuslike künniste (st ka MEP-ide arvu) proportsioone, olles veidi enam kui kaks korda künnisest suurem (rahvuslik künnis korda miljon jagatud künniste summaga).
2) "Proportional" - allkirjade arv iga riigi kohta järgib ühtlaselt elanike arvu proportsioone, olles ligikaudu 1/447 rahvaarvust (miljon korda riigi rahvaarv jagatud kogu EL rahvaarvuga) NB! Väikeriikidel nagu Eesti on künnis suurem, sest MEPide arvu osakaal kogu EP-st on suurem kui riigi rahvaarvu osakaal kogu EL elanikkonnast!
Need: ühe päeva allkirjavajadus, et täita üks kahest eesmärgist:
1) treshold/day - koguda allkirju rahvusliku künnise jagu.
2) target/day - saada kokku proportsionaalne osa miljonist allkirjast - toetudes kas künnisele (Linear) või elanike arvule (Proportional) .

 

×

Error

Kahjuks sellist kirjet ei leitud

STATE_STAT_LE27_INDICATORS

ubie_state_stat_le27