Tsahkna provokatsioon lõi diskussioonil tropi eest


Mis siis, et 2 miljonit eestlast ühe põlvkonna jooksul tundub utoopiline. Mis siis, et see jätab mulje, nagu oleks IRLi ridades sündinud vandenõu tohutute immigrandimasside sissetoomiseks. Margus Tsahkna väljakäidud rahvaarv pole esiteks kivisse raiutud “mõõdik”. Kui 2 miljonit on utoopia, räägime siis 1,2 miljonist! Teiseks pole usutav, et keegi tõsiselt tahaks viia mitte-eestlaste osakaalu 50 protsendi kanti elanikkonnast. Tõsi – keegi ehk tahtis seda ja ilmselt enamatki 75 aastat tagasi, aga tänapäeval pole ilmselt põhjust sellises soovis isegi sotse kahtlustada. Rääkimata juba IRList.

Margus Tsahkna tegi oma Isamaa 2.0 visiooniga just seda, mida vaja – lõi kaaskodanikel keelepaelad lahti. Avalikkus, kes pidevalt nurises tulevikuvisioonide puudumise üle, käitus ootuspäraselt, nagu õiged eestlased kunagi. Tsahkna suunas hakkasid lendama kivid ja mädamunad. Nüüd on võimalik kaks stsenaariumi – kas läheb nii nagu alati ehk teema vaibub koos emotsioonidega või hakkab mõistuse hääl kaasa lööma ja alternatiive välja pakkuma.

Kodanikupalga kui tingimusteta põhisissetuleku kehtestamise eestkõnelejaid kõnetab Isamaa 2.0 vägagi. Asi peitub põhisissetuleku eesmärkides. Nimelt on selle üks eesmärkidest tagada kodanikele niisugune majanduslik stabiilsus ja kindlustunne, et nad ei elaks vaesumishirmus ega tunneks vajadust üle töötada. Eurooplaste loomulikku iivet pidurdab aga just vaesumishirm, ebakindlus tuleviku ees. Vältimaks oma laste virelemist vaesuses või ajapuudusel jäetakse osa lapsi sünnitamata.

Tasub meenutada, et Margus Tsahkna on kord varem isegi avaldanud ettevaatlikku toetust tingimusteta põhisissetuleku ideele. Seda tegi ta 2014. aastal ühel arvamusliidrite lõunal Lääne-Virumaal. Tookord päädis tema lakooniline uitmõte pensioniea vabakslaskmisest sama lakoonilise nupuga Virumaa Teatajas:

“Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna sõnul on pensioniiga praegu paigas, aga tegelikult võiks see olla vaba.
”Iga inimene soovib elada paremini, selleks tuleb tööd teha, aga neile, kes ei suuda tööd teha, peaks olema tagatud mingi standard.”” (VT veeb 21.03.2014)

Kui see juba tookord oleks pälvinud suuremat tähelepanu, siis on väga tõenäoline, et näiteks pagulaspaanika ei oleks võtnud 2015. aastal selliseid tuure üles, nagu ta võttis. Eesti tulevikust tõeliselt hoolivad inimesed ei oleks raisanud aega rassistide ja valge rassi reeturite paljastamisele, vaid oleksid keskendunud hoopis küsimusele – kuidas säilitada Eesti nägu sõltumata mistahes migratsioonist?

Seda enam on nüüd põhjust härjal sarvist kinni hakata ja eestlaste tulevikuga tegelda. Rahvuslased, keda Tsahkna avaldus tõsiselt ehmatas – rahunege nüüd maha, kasutage olukorda ja töötage välja oma visioon! Julgustagu meid kõiki selleks ka Vikerraadio päevakommentaar 22. jaanuarist 2016:

http://heli.er.ee/helid/2672531.mp3