Kodanikupalga organisatsioon on nüüd Eestiski


Eesti kodanikupalga-liikumise keskmeks on nüüdsest  MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis, mis registreeriti Äriregistris 30. augustil. Ühingu eesmärk on kodanikupalga kui üksikisiku väärikat toimetulekut tagava tingimusteta ja universaalse baaselatise (ka põhisissetuleku) idee edendamine ning selle kiire ja samas läbimõeldud kasutuselevõtt Eestis ja ülejäänud Euroopa Liidus. Ühing soovib suurendada Eesti avalikkuse teadlikkust kodanikupalga ideest ning elavdada asjakohast mõttevahetust.

mty-kanneEsialgu keskendub Kodanikupalga Ümarlaud Eestis peamiselt Euroopa kodanikualgatuse “Tingimusteta põhisissetulekud kogu EListoetusavalduste (https://sign.eci-ubi.eu) kogumise kampaaniale, mis kestab kuni järgmise aasta juuni keskpaigani.

Ühingu juhatusse kuuluvad Helina Mändmets, Jaanus Nurmoja ja Eero Pihlas, teised asutajad on Martin Aidnik, Andres Jaadla, Joonas Laks ja Ants Miller. Ühinguga liitumise võimalustest antakse lähemas tulevikus eraldi teada veebilehel https://kodanikupalk.ee ja sotsiaalmeedias.

“Ümarlaua” kujundiga nimes väljendab ühing soovi olla kohtumispaik erinevatest maailmavaadetest kantud erinevatele nägemustele kodanikupalga-Eestist ning tuua need oma mitmekesisuses ka avalikkuse ette.