MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis asutajate pöördumine Eesti maksudebati ja üleeuroopalise kodanikualgatuse asjus


Anname teada, et oleme kutsunud ellu vabaühenduse edendamaks kodanikupalga ideed Eestis ning elavdamaks sel teemal avalikke mõttevahetusi. Ühtaegu ootame kõiki 16-aastaseid või vanemaid Eesti kodanikke, kes seda pole veel teinud, ühinema üleeuroopalise algatusega kodanikupalga kasutuselevõtuks EL liikmesriikides (https://sign.eci-ubi.eu) ning kutsume maksudebatis osalejaid muutma selle debatiks kodanikupalga ja seda toetava maksureformi üle, unustamata sealjuures rahvastikupoliitikat.

Siiani on kodanikupalga avalike eestkõnelejate rollis olnud valdavalt üksikud aktivistid. Reaalne vajadus nende inimeste jõudude ühendaja ja ideede kohtumispaiga järele on aga olnud olemas juba ammu. Pealegi on kodanikupalk kui üksikisiku vaesusesse langemist välistav ja valikuvabadust tagav tingimusteta baaselatis (ka põhisissetulek) vaid ühe, hetkel parlamendivälise erakonna programmis. Eeldused enamaks on aga kindlasti olemas, eriti kui arvestada, et tegemist on lahendusega, mis aitab täita erinevatele maailmavaadetele omaseid ja sisuliselt iga Eesti erakonna programmis esindatud eesmärke.

Nüüd, poolteist aastat pärast Covid-19 pandeemia puhkemist peaksid igasugused kahtlused olema kõrvale heidetud. Vaesusesse uppumist ärahoidva päästevestina on kodanikupalk mitte pelgalt humanistlik, vaid ka otstarbekas ning seda teistelgi põhjustel kui võimalus riigibürokraatiat õhemaks lõigata ja priskete lahkumishüvitistega hüvasti jätta. Ei ole olemas head alternatiivi põhimõttele, et elutähtsate majandussektorite ja ühiskonna jätkusuutlik toimimine tuleb tagada just üksikisiku kaudu, tema väärika toimetuleku, elutähtsate toodete ja teenuste kättesaadavuseks vajaliku ostuvõime kindlustamise teel. Siis ei peaks ühelgi ajutiselt uksi sulgeval tööandjal olema vähimatki kohustust teha kulutusi personalile, kes on kriisi tõttu saadetud koju paremaid aegu ootama – ning riik ei pea ka palgatoetusi maksma.

Kui Euroopa kodanikualgatus “Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis” saab nii palju allkirju, et Euroopa Komisjonil tekib kohustus sellega arvestada, siis annab seegi lootust debattide hoogustumiseks liikmesriikides. Kuid algatuse tähtsus ulatub euroliidu välispiirist tunduvalt kaugemale, sest selle edus näevad enda jaoks julgustust kodanikupalga-liikumised üle ilma. Tegemist on maailma suurima kodanikupalga-teemalise petitsiooniga, mis hõlmab umbes 7% kogu maailma elanikkonnast.

Tervitame Eestis algatatud maksudebatti, soovime seda hoogustada ja kodanikupalga teema abil kaasa aidata. Neid kaht ei saa vaadelda teineteisest lahus. Kutsume kõiki ühtaegu pöörama tähelepanu teistes riikides toimuvale, sealhulgas alljärgnevale:

  1. Soomes on alustatud ettevalmistustöid negatiivse tulumaksu katsetuse läbiviimiseks, mida on plaanis alustada 2023. aastal. Hiljaaegu moodustas rahandusministeerium asjakohase töörühma. Katsetuse läbiviimisel toetutakse aastail 2017-2018 läbi viidud kodanikupalga eksperimendi kogemustele.

  2. Prantsusmaal on aruteluteemaks nn kodanikubaasi idee (socle citoyen), mis ühendab endas kodanikupalga ja negatiivse tulumaksu elemente ning näeb ka ette astmelise tulumaksu asendamist ühtlase maksumääraga suurusjärgus* 30-35%. Tulumaksu algväärtusest lahutatakse kodanikubaas (nt 564 eurot kuus*, ostujõult nagu 434 eurot Eestis) ning tulemuseks on maksukrediit. Negatiivne krediit on lisaraha kodanikule, positiivne aga tulumaks riigile. Vt. ka parlamendis heaks kiidetud debatiettepanekut

Lisaks ühineme põhimõtteliselt dr Margus Punabi seisukohaga, et poliitikud peaksid päriselt rahvastikupoliitikaga tegelema. Eestlaste madal iive on probleem, millest ei saa jagu ilma muudatusteta sotsiaalpoliitikas ja maksusüsteemis. Isegi kui need muudatused tunduvad kellelegi ebapopulaarsed, on need ometi vajalikud ning kooskõlas Eesti riigi põhiseadusliku eesmärgiga säilitada eesti rahvus, keel ja kultuur. Kodanikupalgale ei paista siingi alternatiivi olevat.

MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis asutajad


* – 564 eurot kuus oli Prantsusmaal 2020. aasta sügisel RSA (aktiivse solidaarsuse tasu) määr, nüüd on see 565 eurot. Bürokraatlik ja tingimuslik RSA kaotatakse kodanikubaasi kasutuselevõtu korral. Arvatavasti lihtsuse huvides on idee eestkõnelejad (ökonomist Marc de Basquiat jt) rääkinud 500 eurost ja 30% tulumaksust (mis on praegu ühe maksuastme protsendimäär). Debatiettepanekus öeldakse, et kehtiva RSA-ga võrdne kodanikubaas eeldaks 32% maksumäära. Korsika eksperimendiplaan, mis kiideti sealses parlamendis heaks 30.04.2020, nägi ette 500 eurot ja 35% tulumaksu.