Kodanikupalga euroalgatus: Eesti allkirjakünnisest pool täidetud


Euroopa kodanikualgatusel “Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis” ületasid Eesti toetusavaldused sel nädalal 50% rahvuslikust künnisest. 11. novembri õhtuks oli Eesti allkirju 2474, Eesti künnis on 4935 allkirja.

Euroopa kodanikualgatus loetakse edukaks siis, kui sellel on miljon allkirja ning vähemalt seistmes riigis ületab allkirjade arv rahvusliku künnise. Põhisissetulekute algatusele oli reede esimesteks tundideks antud 158 200 allkirja. Toetusavalduste kogumise tähtaeg on järgmise aasta 25. juuni.

Eesti on künnise täitmise pingereas kuues.

Algatusega nõutakse, et Euroopa Komisjon võtaks meetmeid algatamaks UBI kasutuselevõtmise protsessi kõigis 27 liikmesriigis. Euroopa Parlament võib seejärel vastu võtta asjassepuutuvad üldsuunised, kuid mitte kehtestada ühtset kogu ELi hõlmavat UBI-d – iga riik valib iseseisvalt oma UBI mudeli, mida kasutada. See on põhjus, miks ECI pealkirjas on kasutatud mitmuse vormi (põhisissetulekud).

Eesti on künnise täitmise pingereas kuues, allkirjade hulgalt elanike arvu kohta aga teisel kohal pärast Sloveeniat. Sloveenia ületas rahvusliku künnise juba aasta tagasi. Üle poole künnisest on antud allkirju ka Saksamaal, Hispaanias, Lätis ja Kreekas. Eestile järgneb Holland ligi 38%-ga.

Künnisepiiranguga välditakse olukorda, kus algatus saab küll vajalikul hulgal allkirju, kuid need tulevad vaid ühestainsast või mõnest üksikust suurriigist. Rahvuslikud künnised on proportsioonis riikide esindatusega Euroopa Parlamendis.

Kõige väiksem on olnud kodanikupalga algatuse allkirjastamise aktiivsus Maltal ja Poolas. Malta 38 allkirja moodustab väikseima protsendi künnisest – 0,9%, Poola oma 1033 allkirjaga on viimasel kohal allkirjade suhtelt elanike arvu.