Vigade parandus: vaid kolmandik loobuks tööst, kui saaks 950 eurot kuus niisama


Eilsetes uudistes hiljutise kodanikupalga uuringu kohta on kahjuks tehtud vigu, mis muudavad teabe eksitavaks või lausa moonutavad seda.

Vastupidiselt ajalehe Postimees pandud pealkirjale “Küsitlus: kaks kolmandikku loobuks tööst, kui riik maksaks kuus 950 eurot” oleks võimalikke loobujaid tegelikult poole vähem, veidi üle kolmandiku. Samal põhjusel on eksitav Ühiskonnauuringute Instituudi enda pressiteate pealkiri “Eestimaalane loobuks tööl käimisest 950 euro eest kuus”.

Instituudi pressiteade toob esile 49% vastanute soovitud summad, mille eest nad oleksid nõus koju jääma. Neid, kes tööst mingil juhul ei loobuks, on 38,4%. Võimalikke loobujaid on seega 61,6%. Neid, kes lepiksid tööst loobumisel 650 euro või vähemagagi, on järelikult kokku 12,6%.

Eeldades, et vähemaga leppijad on nõus ka suurema riigirahaga, liidame neile 12,6 protsendile ka 651 – 800 euroga (9%) ja 801 – 1000 euroga nõustujad (12%) ning saame 33,6%.

Seega on kaks kolmandikku hoopis neid, kes isegi 950 eurose riigiraha eest (veel) tööst ei loobuks! Sealhulgas 38,4%, kes igal juhul tööd jätkaksid.

Siit võite vaadata ka TV3 videoklippi, kus küsitlusandmete vildakat käsitlust veelgi võimendatakse