Täpsustatud küsitlustulemused: Turu-uuringute AS juunikuine Omnibuss kodanikupalgast


Ühiskonnauuringute Instituut avaldas täna ka kodanikupalga küsitluse tulemuste täpsemad arvandmed. Alllikas: http://www.inst.ee/uuringud/juuni-omnibuss

Kujutleme hüpoteetilist olukorda, kus riik maksaks inimestele raha ning töölkäimisest võiks ka loobuda. Kas Teie oleksite nõus loobuma töölkäimisest ning kui jah, siis kui palju Te sel juhul sooviksite iga kuu riigilt raha saada?

Summa

%
Kuni 200 € 0
201 – 300 € 0
301 – 400 € 2
401 – 500 € 3
501 – 650 € 5
651 – 800 € 7
801 – 1000 € 9
1001 – 1300 € 8
1301-1600 € 5
Üle 1600 € 9
Soovin igal juhul tööl käia 30
Ei käi tööl, olen (töövõimetus)pensionär 17
Ei oska öelda 5