Avalik kiri kõigile Euroopa Parlamendi kandidaatidele


Arvestades Euroopa Liidu poolt võetud kohustust vähendada vaesust 20 miljonile aastaks 2020, soovib enamik meist teada: mida te teete, et saavutada tulemusi Euroopa Liidu inimeste jaoks? Kas teadsite, et viimaste kättesaadavate andmete põhjal elab umbes üks neljandik ELi elanikkonnast, ligikaudu 120 miljonit inimest vaesusriskis? Arvestades aga pikaleveninud majanduskriisi alates 2008. a-st ja tootmise automatiseerituse suurenemist, mille tõttu kaovad jäädavalt töökohad, on põhjust arvata, et olukord muutub tulevikus veelgi hullemaks, kui midagi ei muutu.

Tingimusteta Põhisissetulek Euroopa (UBIE), mis esindab põhisissetuleku võrgustikke ja organisatsioone 25-s EL-i riigis ja Põhisissetuleku Maailmavõrgustik (BIEN), koos liikmetega kogu maailmas, tahame rõhutada tänaseid ohte, mida sissetulekute ebavõrdsus on tekitamas rahumeelsele, demokraatlikule ja sotsiaalsele Euroopale. Seetõttu ootame meie esindajatelt, et nad toetaksid neid strateegiaid, mis edendavad sotsiaalset ühtekuuluvust ning tagavad jätkusuutliku ja kaasava arengu Euroopas. Meie esindajad peaksid nägema tänases kriisis äratuskella meile kõigile.

Tingimusteta põhisissetulek (TPS) on rahasumma, mida makstakse regulaarselt igale üksikisikule tingimusteta ja üldiselt, olles piisavalt kõrge, et tagada materiaalsed  põhivajadused ja osalus ühiskonnas. See erineb traditsioonilisest garanteeritud miinimumsissetulekust jt. sotsiaalkindlustussüsteemidest kõrvaldades bürokraatia ja selle ülalpidamiskulud ning samuti häbitunde, mis on seotud üksikisiku ainelise olukorra hindamisega. TPS kõrvaldab ka nende sotsiaalskeemidega pealesunnitud suurte maksude näol (65-95%) põhjustatud soovimatuse teha tööd.

Pilootuuringud üle maailma on tõestanud, et TPS on palju tõhusam vahend vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisel, kui traditsioonilised sotsiaalkindlustuse skeemid ja toetused. Põhisissetulekul on suurem positiivne mõju kohalikule majandusele, tervisele, ühiskonna sidususele, avalikule julgeolekule ja haridusele. Tingimusteta põhisissetuleku rakendamine kogu Euroopas võib samuti vähendada pingeid, mis on tekkinud seoses EL-i sisese rändega põhjustatuna majanduslike võimaluste puudumisest. See võib tunduda radikaalse ettepanekuna, kuid praegune “business as usual” suhtumine ei ole jätkusuutlik ja seab ohtu Euroopa Liidu enda.

Meie ootus on, et meie esindajad ja Euroopa Komisjon astuvad edasisi praktilisi samme Euroopa Parlamendi resolutsiooni, 2010/2039 (INI), 20. oktoober 2010, osas, mis käsitleb miinimumsissetuleku rolli vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas.

Arvestades, et tööpuudus suureneb järk-järgult seoses tehnoloogia arenguga ajal, mil tootlikkus kasvab; et tavalised miinimumsissetuleku tagamise meetodid on väheviljakad, kasvatades ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust jne. – kõik need viivad lõppjäreldusele, et meil on vaja kultuuri muutust kõnealuste probleemide lahendamiseks. Kui osutute valituks, kas tõstatate arutelu tingimusteta põhisissetuleku üle Euroopa Parlamendis ja seisate selle rakendamise eest Euroopa Liidus?

Üle Euroopa tähistatakse 9. maid kui Euroopa päeva, seoses Schumani deklaratsiooniga, mille kandis tol päeval, 1950. a. ette toonane Prantsuse välisminister Robert Schuman. Tal oli kaugeleulatuv nägemus Euroopast, mis oleks rahumeelne ja jõukas kõigi jaoks ilma eranditeta. Euroopa on muutunud rahumeelseks ja jõukaks, kuid mitte kõigile. Lõpetame töö mida Robert Schuman alustas. Mida me ootame?

Allakirjutanud:
Tingimusteta Põhisissetulek Euroopa (UBIE)
Põhisissetuleku Maailmavõrgustik (BIEN)

Ingliskeelsed allikad:

Vaesuse lõpetamine on poliitiline valik!
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/press-room/eapn-press-releases/ending-poverty-is-a-political-choice

Lühike videoklipp põhisissetuleku teemal

Professor Philippe van Parijs-i (Leuveni Katoliiklik Ülikool) hiljutine intervjuu:
“Van Parijs: Tingimusteta põhisissetulek Euroopas aitab lõpetada kriisi”
http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/van-parijs-unconditional-basic-income-europe-will-help-end-crisis-301503

Põhjalikumaks ülevaateks palun vaadake filmi “Põhisissetulek – kultuuriimpulss” (valikus olemas eestikeelsed subtiitrid)
http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4fd0-9acd-169d95c9abe1

Tingimusteta Põhisissetulek Euroopa http://basicincome-europe.org/

Põhisissetuleku Maailmavõrgustik http://www.basicincome.org

English