Eurokandidaate kutsutakse toetama tingimusteta põhisissetulekut


Tingimusteta Põhisissetulek Euroopa ja Põhisissetuleku Maailmavõrgustik kutsuvad oma avalikus kirjas Euroopa Parlamenti kandideerijaid toetama tingimusteta põhisissetulekut, lahendamaks Euroopa Liidu elanikke enim kummitav probleemi, milleks on vaesus.

Tingimusteta põhisissetulekut ehk kodanikupalka on Eesti kandidaatidest seni otsesõnu toetanud Emil Rutiku.

Üle Euroopa leviv kiri kutsub Euroopa Parlamendi kandidaate pöörama tähelepanu kasvavale vaesusele Euroopa Liidus. Kiri algab sõnadega: „Arvestades Euroopa Liidu poolt võetud kohustust vähendada vaesust 20 miljonile aastaks 2020, soovib enamik meist teada: mida te teete, et saavutada tulemusi Euroopa Liidu inimeste jaoks? Kas teadsite, et viimaste kättesaadavate andmete põhjal elab umbes üks neljandik ELi elanikkonnast, ligikaudu 120 miljonit inimest vaesusriskis?“, tuues esile, et selline olukord ohustab rahumeelset, demokraatlikku ja sotsiaalset Euroopat.

Avalik kiri annab lühiülevaate tingimusteta põhisissetulekust, kui tõhusast vahendist vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisel, mis on end tõestanud paljude pilootuuringute näol üle maailma, avaldades positiivset mõju kohalikule majandusele, tervisele, ühiskonna sidususele, avalikule julgeolekule ja haridusele. Samuti aitab tingimusteta põhisissetuleku rakendamine kogu Euroopas vähendada pingeid, mis on tekkinud seoses EL-i sisese rändega põhjustatuna majanduslike võimaluste puudumisest.

Kiri lõpeb sõnadega: „Üle Euroopa tähistatakse 9. maid kui Euroopa päeva, seoses Schumani deklaratsiooniga, mille kandis tol päeval, 1950. a. ette toonane Prantsuse välisminister Robert Schuman. Tal oli kaugeleulatuv nägemus Euroopast, mis oleks rahumeelne ja jõukas kõigi jaoks ilma eranditeta. Euroopa on muutunud rahumeelseks ja jõukaks, kuid mitte kõigile. Lõpetame töö mida Robert Schuman alustas. Mida me ootame?“, kutsudes Euroopa Parlamendi kandidaate üles seadma põhisissetuleku kehtestamise Euroopas üheks peamiseks prioriteediks järgmisel parlamendiperioodil.

Loe kirja tervikuna