Helsingis võrreldakse Soome ja Hollandi kodanikupalga eksperimente


Soome ja Hollandi esindajad annavad täna Helsingis ülevaate oma riikides toimuvatest pilootprojektidest, kus testitakse põhisissetulekut ehk kodanikupalka. Seminar algab Soome Pensioniametis kell 13 ning seda on võimalik jälgida veebiülekandena.

Helsingi seminaril esinevad peamiselt ülikoolide teadlased, kes analüüsivad testitavate põhisissetulekumudelite sarnasusi ja erinevusi, Vaatluse all on põhisissetulekutesti roll kummaski riigis ning testidega kaasnevad poliitilised protsessid.

Nii Soomes kui ka Hollandis käivituvad põhisissetulekutestid järgmisel aastal. Soomes korraldab seda riik, Hollandis aga asjast huvitatud omavalitsused.

Üksikasjalisem teave
http://www.kela.fi/experimenting-with-basic-income-finland-and-netherlands
Facebook: https://www.facebook.com/events/155894834877807