Euroopa Liidus mõeldakse uuest kodanikupalga-kampaaniast, Eesti rahvaalgatusel veel nelisada allkirja puudu


Euroopa Liidu põhisissetulekuvõrgustiku UBIE juhtkond plaanib uut rahvaalgatust Euroopa Komisjoni survestamiseks kodanikupalga küsimuses. Sel nädalal alustati võimaluste uurimist toetusavalduste kogumise kampaania korraldamiseks.

Juhul, kui see plaan saab liikmesriikide kodanikupalga aktivistidelt piisava heakskiidu, algab toetusavalduste kogumine vastavale Euroopa kodanike algatusele järgmise aasta sügisel ning kestab aasta aega, kuni sügiseni 2019.

Algatuse projektis nõutakse Euroopa Komisjonilt, et see soovitaks EL liikmesriikidel kehtestada tingimusteta põhisissetulek, mis tagaks igaühe materiaalse toimetuleku ning võimaluse osaleda ühiskonnaelus. Põhisissetulek peaks olema suurem kui vaesusriski piir ning olema seotud esmavajadusi rahuldava tarbimiskorviga.

Samalaadne kampaania toimus Euroopa Liidus ka aastatel 2013-2014. Eestist koguti tolle kampaania käigus üle 4800 toetusavalduse.

Eesti portaalis rahvaalgatus.ee aga on juba mõnda aega kogunud toetusallkirju algatus “Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis”. Selle eesmärk on uurida riiklikul tasemel kodanikupalga võimalikkust ja võimalusi Eestis ning seda vajadusel ka katsetada, sealhulgas tervikuna ühes-kahes maakonnas. Muuhulgas põhjendatakse seda vajadusega kujundada Eesti oma seisukohad kodanikupalga küsimuses, et tekiksid eeldused asjade mõjutamiseks Eestile soodsas suunas, kui kunagi peaks kõne alla tulema EL ühtne põhisissetulek.

Kodanikupalga kehtestamist Eesti algatuses aga ei nõuta, sest nii radikaalset sotsiaalpoliitilist reformi peavad algatuse autorid mõeldamatuks ilma eelneva põhjaliku uurimistööta.

“Idee teostatavuse või mitteteostatavuse ning põhisissetuleku võimalike positiivsete ja/või negatiivsete mõjude üle otsustamiseks on vaja vettpidavaid tõendeid, mitte asjaosaliste usku,” on öeldud algatuse selgitavas osas.

Vabaerakond on juba asunud omaalgatuslikult analüüsima kodanikupalga võimalusi, kujundamaks erakonna seisukohti selles küsimuses.