Üle-euroopaline petitsioonikampaania “Start UBI!” algab mais 2020


Euroopa kodanike uuele algatusele tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga asjus hakatakse allkirju koguma järgmise aasta Euroopa Päeval, 9. mail. Nii lepiti kokku põhisissetuleku eestkõnelejate kohtumisel Viinis 11. ja 12.oktoobril.

Uuest aastast jõustub Euroopa kodanike algatuste (ECI) uus regulatsioon ning põhisissetuleku algatusele toetusavalduste kogumise kampaania hakkab toimuma selle järgi. 

Algatus kutsub Euroopa Komisjoni toetama liikmesriike tingimusteta põhisissetuleku juurutamisel, kuna see aitab kaasa mitmete EL sotsiaalpoliitiliste eesmärkide täitmisele ning suurendab inimese iseseisvust oma elu korraldamisel. 

Viini kohtumisel arutati kampaania läbiviimise korralduslikke üksikasju ning valiti keskne koordineeriv töörühm. Koos olid aktivistid kümmekonnast EL riigist eesotsas kodanikualgatuse eestvedaja Klaus Sambor’iga (Austria). Eesti aktivistidest osales kohtumisel Jaanus Nurmoja. 

image001

Eeldusel, et asjaajamine kulgeb tõrgeteta, tehakse kampaaniaga “Start UBI!” algust Euroopa päeval, 9. mail 2020, kuid ECI registris võib algatus saada avalikuks juba kuu või paar varem. Toetusavalduste kogumine kestab aasta aega..

Euroopa põhisissetulekuvõrgustiku UBIE tuumikuga liitunud Türgi aktivist  Ali Mutlu Köylüoglu tegi ettepaneku mõelda, kuidas saaksid aktivistid väljaspool Euroopa Liitu aidata kaasa Euroopa allkirjakampaania õnnestumisele. Tema sõnul võimendab edukas kampaania Euroopa Liidus omakorda samalaadseid protsesse muudes riikides ja vastupidi.

Eelmine üle-euroopaline kampaania toimus aastatel 2013-2014. Mitmes riigis, sealhulgas Eestis ületati nn rahvuslik allkirjakvoot, kuid vajalikku miljonit allkirja kodanikualgatusele kokku ei saadud. Muu hulgas heideti sellele ette halba ajastust (algus ja lõpp jaanuari keskel). Seetõttu otsiti Viini kohtumisel paremaid ideid ning enim toetust sai Eesti esindaja ettepanek siduda kampaania Euroopa Päevaga. 

Eestis jõudis tänavu suvel riigikogu menetlusse kohalik rahvaalgatus, mis erinevalt Euroopa algatusest kutsub riiki viima läbi üksnes põhisissetuleku teostatavuse ja mõju uuringut  Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 17. septembril algatuse tagasi lükata, sest leidis, et taolist süsteemi ei saa praegu rakendada, kuna puudub finantsanalüüs ja veendumus selle eelistes praeguses sotsiaalse kaitse süsteemi ees. Algatajad vastasid avaliku kirjaga, mille kohaselt on komisjoni otsus vastuolus nii algatuse sisu kui ka seadusega.