UBIE hoiatab, et tegevusetus õõnestab EL legitiimsust: “Arge hüljake meid koroonakriisi ajal! Üle 125.000 eurooplase nõuab tingimusteta põhisissetulekut”


Miljonitele inimestele Euroopas tähendavad võimude sammud COVID-19 epideemia leviku tõkestamiseks nende sissetuleku osalist või täielikku kaotust. Ainult ühe meetmega on võimalik kohe tagada, et kellegi majanduslik turvalisus ja eksistents ohtu ei satu – see on põhisissetulek. Nädala jooksul on üle 125 000 Euroopa kodaniku kirjutanud alla Euroopa tingimusteta põhisissetuleku petitsioonile, milles kutsutakse EL juhte rahastamisvõimekuse loomisele toetamaks põhisissetuleku kui hädaabimeetme kiiret kasutuselevõttu kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2020 – Viirusega võitlemine on nõudnud sotsiaalelu ja majandustegevuse aeglustamist või peatamist kõikjal Euroopas. Paljude ettevõtete jaoks tähendab see sissetulekute kohest langust ja suutmatust oma töötajatele palka maksta. Vanemad peavad koolide sulgemise tõttu kärpima tööaega või töötama kodus. Töötajad, kes kaotavad osaliselt või täielikult oma palga ning loendamatu hulk vabakutselisi ei tea, kuidas oma arveid maksta. Miljoneid eurooplasi ähvardab oht langeda vaesusesse ilma et ükski sotsiaalne turvavõrk neid sellel teel kinni püüaks.

“Erinevad EL-i valitsuste rakendatavad abimeetmed on olulised ja tervitatavad, kuid ükski neist ei taga, et kõik abivajajad oleksid kaetud ja niigi pinge all olevad haldusasutustele saab osaks veelgi suurem koormus,” rõhutab Alessandra Bianchi, Euroopa tingimusteta põhisissetuleku võrgustiku UBIE aseesimees. “Me ei saa pidada lubatavaks, et suure halduskoormuse ja vääritu bürokraatia tõttu on turvavõrkudes lüngad ja osa toetusi jääb kasutamata, iseäranis veel kriisiajal. Pealegi ei suuda paljud ELi valitsused oma kodanikele palju pakkuda.”

Seoses kujunenud olukorraga algatas rahvusvaheline põhisissetuleku võrgustik UBIE koostöös portaaliga WeMove.EU-ga 21. märtsil 2020 petitsiooni. Selles kutsutakse Euroopa juhte ja Euroopa Keskpanka üles looma viivitamatult rahastamissüsteemi, mille abil toetada kõiki EL riike tingimusteta põhisissetuleku kehtestamisel. Põhisissetuleku süsteem on olemuselt lihtne, seda saab kiiresti kasutusele võtta ning see nõuab äärmiselt vähe bürokraatiat võrreldes teiste sissetuleku toetamise meetmetega.

Nädala jooksul kirjutas algatusele alla üle 125 000 kodaniku kogu Euroopa Liidust.

„Ootame Euroopa Liidult viivitamatuid ja kooskõlastatud jõupingutusi tagamaks, et kõik liikmesriigid saaksid kaitsta oma majandust ja kodanikke. Kui Euroopa Liit ei suuda praeguses olukorras ilmutada otsest solidaarsust oma kodanikega, siis võib see tekitada liidu legitiimsusele tõsist, et mitte öelda korvamatut kahju,” hoiatab Bianchi.

Pärast karantiiniaja piiravate meetmete tühistamist annab tingimusteta põhisissetulek ka stiimuli oluliste majandussektorite käivitamiseks. Vastasel juhul süveneb järgneva paari kuu jooksul veel eurokriisi ajal ilmnenud majanduslik ebavõrdsus ja sotsiaalne tasakaalustamatus.

Pärast viimast suurt kriisi 2008. aastal on EL pumpanud triljoneid eurosid pankrotistunud finantssektorisse, saavutamata sealjuures reaalmajandusele mingit märgatavat mõju ja tegelikult süvendades ebavõrdsust. Nüüd on aeg toetada inimesi.