Kolmteist kodanikku: kodanikupalga kiire rakendamine hädaolukorras hoiab ära hullema


13-liikmeline rühm Eesti kodanikke kutsub Eesti juhtkonda otsima võimalusi, kuidas Eesti saaks tingimusteta põhisissetulekut ehk kodanikupalka hädaolukorras iseseisvalt ja operatiivselt rakendada, et kaitsta üksikisikuid pandeemia halvimate majanduslike tagajärgede eest.

“Aeg on loobuda kõverate teede ja bürokraatlike lahenduste otsingust juriidiliste kehade kunstlikuks elushoidmiseks. Selle asemel tuleb asuda viivitamata kaitsma inimest, mis on moraalselt ainuvõimalik valik,” seisab avalikus kirjas presidendile, Riigikogu ja valitsuse liikmetele ning Eestist valitud europarlamendi saadikutele. Neid kutsutakse ühtaegu väljendama avalikult toetust kodanikupalga kehtestamisele üle kogu Euroopa Liidu. Sellesisuline eurooplaste petitsioon wemove.eu portaalis on paari nädalaga kogunud üle 132 tuhande toetusavalduse.

Allakirjutanud kardavad, et taoliste pandeemiate majanduslikud mõjud võivad halvimal juhul kujuneda ülemaailmseks julgeolekuprobleemiks. Kirjas võrreldakse ühiskonda merel sõitva paadiga ning antakse mõista, et kodanikupalgaga ühiskonnale vastab selline merereis, kus igaühel on päästevest seljas.

Kodanikupalga konkreetset suurust eurodes kirjas välja ei pakuta, kuid tuuakse välja üldine seisukoht, et see peab katma hädavajalikud kulud, võimaldamaks inimesel elada tagasihoidlikku, kuid väärikat elu ning olla aktiivne ühiskonnaliige.

Allakirjutanud tegutsevad erinevates eluvaldkondades. Nende hulgas on poliitikuid (sh üks Riigikogu liige), ettevõtjaid, ajakirjanikke  ja teisi avaliku elu tegelasi. 3. aprilli hommikuks oli pöördumise allkirjastanud 13 inimest, kuid kiri jääb ka uutele ühinejatele avatuks blogis “Kodanikupalga Teataja” aadressil https://www.kodanikupalk.ee/teataja/701

Andrei Korobeinik (Riigikogu liige ja ettevõtja, KE) tuletas oma allkirja kommenteerides meelde kodanikupalga üht keskset eesmärki – asendada seniseid toetusi ja seeläbi vähendada riigi halduskoormust, sest “muidu on see lihtsalt mõttetu populism”. Toomas Trapido (ERE) hinnangul on mõneks kuuks kehtestatav kodanikupalk praegu ainus tegelikult toimiv meede majanduslikust šokist üle saamiseks. Ta andis mõista, et kuna pandeemia hoop on tabanud sisuliselt kõiki, siis on arvutamine “kellele kui palju” ränk, aga kasutu töö. Ettevõtja Sven-Erik Reiter tõi esile kodanikupalga süsteemi haldamise lihtsuse ja läbipaistvuse. Aleksander Laane (EER) sõnul on suur viga suunata nn rahatrükk taas pankadele selle asemel, et anda raha inimeste kätte. Erakonnapoliitikutest on allkirja andnud ka Vahur Kollom (Va) ja Aare Lapõnin (200), kuid ainsad, kes allkirjastajatena esindavad ka oma erakonna vaateid, on Joonas Laks ja Aleksander Laane – rohelised on kodanikupalga ammused poolehoidjad.

Kirjas avaldatakse muu hulgas tunnustust Ameerika Ühendriikide “ettevaatlikule, kuid siiski julgele” sammule. USA kongress andis hiljaaegu heakskiidu abipaketile, mis näeb ette kuni 1200 dollari suurust ühekordset toetust igale täiskasvanule ning 500 dollarilist toetust lastele. Neil, kelle aastatulu on üle 75 tuhande dollari, kahaneb toetus 5 dollari võrra iga täiendava 100 dollari kohta.

Varem sel nädalal esitas teinegi rühm kodanikuaktiviste omapoolseid ettepanekuid riigi tegevuseks COVID-19 kriisi reguleerimisel. Ettepanekute hulgas oli ka kodanikupalga kiire kehtestamine.

Möödunud aasta 17. septembril vastas riigikogu sotsiaalkomisjon eitavalt rahvaalgatusele kodanikupalga teostatavuse ja mõju uuringu läbiviimiseks Eestis. Tänases kirjas tõdetakse, et selle algatuse materjalidest võib hädaolukorra kodanikupalga kehtestamisel olla abi, kuid rahulikuks analüüsiks ja piirkondlikeks katsetusteks enam aega ei ole.