Vangistuskulud 2015: neile toetudes peaks kodanikupalk olema esialgu vähemalt 538,33 eurot


Hiljaaegu avaldas riik uued andmed vangistuskulude kohta. Aastal 2015 kulub ühele vangile 1313 eurot kuus. Personalikulud moodustavad sellest 59 % ehk 774,67 eurot. Teisisõnu kulub otseselt vangile 538,33 eurot kuus.

Kui lähtuda õiglustundest ning väita, et riigi kulutused oma ausa kodaniku ülalpidamiseks ei tohi olla väiksemad kui näiteks kulutused inimesele, kes kannab karistust mõrva eest, siis peaks kodanikupalk olema tänases Eestis vähemalt 538,33 eurot kuus. Seda juhul, kui kodanikupalk praegu kehtestataks.

Samasugust nö vanglaindikaatorit tasuks ehk aluseks võtta ka miinimumpalga arvutamisel.

vangistuse_kulud_ja_kodanikupalk_2015