Ettepanekul kehtestada kriisiaja kodanikupalk 166 allkirja


Kuu aja jooksul on 166 inimest andnud toetusallkirja pöördumisele, milles tehti ettepanek kehtestada kriisi ajal Eestis kodanikupalk, kaaluda suurusevariante 343, 388 või 500 eurot kuus ning töötada välja Eesti Rahvusliku Ühtekuuluvussüsteemi mudel. Üheksa kodaniku pöördumine saadeti peaminister Jüri Ratasele ja eriolukorra valitsuskomisjonile 24. aprillil, kuid kirja autorid andsid ka teistele soovijaile võimaluse pöördumisega ühineda.

Ettepanekut põhjendati vajadusega hoida ära ülemaailmse koroonapandeemia halvimad võimalikud tagajärjed eesti rahvale, tagades elanike kriitilisel tasemel tarbimisvõime ning seeläbi esmavajalike teenuste pakkujate tegutsemisvõime. Ühtaegu kutsuti Riigikogu ja valitsust hoiduma sellistest päästemeetmetest, mille sisuks on üksikisikute või perekondade kihutamine laenu võtmisele esmavajaduste katteks.

“Riigi eesmärk peaks olema vähendada miinimumini kodanike vajadus laenu võtta, mitte aga tekitada neile juurde võimalusi võlaorjusesse langemiseks,” öeldakse 24. aprillil saadetud kirjas, millele olid algselt alla kirjutanud üheksa kodanikupalgameelset aktivisti. Lisameetmetena soovitati ravikindlustuse tagamist kõigile Eesti seaduslikele elanikele ning sotsiaalmaksu miinimummäära kaotamist.

24. aprilli pöördumisega on veel võimalik ühineda portaalis CitizenOS, kus tuleb anda digiallkiri. Tähtaega ja allkirjade arvu alampiiri ei ole.

Pöördumises kodanikupalgale pakutud suurusevariantidest kaks lähtuvad veebruaris esitletud uuringust “Laste vajaduspõhine miinimumelatis”, mille arvutuste kohaselt on keskmised kulutused ühe lapse kohta sel aastal 388 eurot kuus, standardkulutuste keskmine aga 343 eurot kuus. Kumbki summa on suurem absoluutse vaesuse piirist, mis 2019. aastal oli 221,36 eurot kuus.

Varasemale avalikule kirjale, mille 13 kodanikku saatsid aprilli alguses riigijuhtidele, Riigikogu liikmetele ning Euroopa Parlamendi liikmetele, laekus ametlik vastuskiri vaid Presidendi Kantseleist, direktor Tiit Riisalo allkirjaga:

“Teie 3. aprillil 2020 edastatud avalik kiri üleskutsega leida võimalusi kodanikupalga kiireloomuliseks rakendamiseks, jõudis Vabariigi Presidendi Kantseleisse. Vabariigi Presidendi ülesandel tänan pöördumise edastamise ja arutelu tõstatamise eest.”