Eestis anti üleeuroopalisele põhisissetuleku-algatusele viiesajas allkiri


Kuvatõmmis 2020-10-07 114548Euroopa kodanikualgatusel tingimusteta põhissetuleku kasutuselevõtuks on nüüd Eestist antud 500 allkirja. Ühtekokku on see praeguseks saanud enam kui 31 tuhat toetusavaldust vajalikust miljonist. Algatuse õnnestumiseks peab ühtlasi vähemalt seitsmes riigis olema toetusavaldusi rahvusliku künnise jagu, mis on Euroopa Parlamendi liikmete arvu ja konkreetse riigi MEP-ide arvu korrutis. Eestil on sellest künnisest täidetud veidi enam kui kümnendik. Selle näitajaga on Eesti kogu Euroopa Liidus viiendal kohal, allkirjastanute protsendilt elanike arvust aga teisel kohal. Kummagi näitajaga on pingerea tipus Sloveenia, kus on täidetud üle 50% künnisest (2846 allkirja kl 11:50)

Euroopa kodanikualgatus taotleb, et Euroopa Komisjon teeks sobivatele institutsioondiele ettepaneku tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga kasutuselevõtuks kõikjal Euroopa Liidus. Üheks vaikimisi eelduseks on see, et iga riik rakendab kodanikupalga endale kõige sobivama mudeli järgi. Algatuse registreerimisotsuses nenditakse, et Euroopa Komisjon võib teha Euroopa Liidu nõukogule ettepaneku asjakohaste majanduspoliitiliste üldsuuniste sõnastamiseks.