Kodanikupalga euroalgatuse toetamine–pabervormid lähiajal, SmartID tuge pole, võimalused: ID-kaart, mobiil-ID või käsitsi täidetav vorm


SmartID omanikud, kes soovivad toetada kodanikupalga euroalgatust ning kellel muud e-autentimise võimalust millegipärast pole, peavad täitma vastava vormi käsitsi, sest SmartID tuge Euroopa Liidu veebiteenused ei paku. Pole ka teada, kas selline võimalus tulevikus lisandub või mitte.

Kuvatõmmis 2020-10-08 163621Riigi Autentimisteenus küll tunnistab SmartID-d, kuid see piirdub vaid Eesti riigi veebiteenustega. Euroopa Liidu veebiteenustes on e-autentimine vastu Eesti Riigi Autentimisteenust seni võimalik vaid ID-kaardi ja mobiil-ID abil.

E-autentimine võtab algatuse allkirjastajalt ära vormi täitmise vaeva ning tagab, et toetusavaldusse läheksid kõik isikuandmed õigesti, sellisel kujul nagu nad on Rahvastikuregistris. Ilma autentimiseta toetust avaldades tuleb nimi ja isikukood sisestada vormi käsitsi.

Andmete sisestamisel käsitsi puudub vajadus enda autentimiseks, kuid samas on olemas oht eksida oma andmete sisestamisel, mistõttu peab vormi täitja väga tähelepanelik olema, et teele läheksid täpselt samasugused andmed nagu on kirjas isikut tõendavatel dokumentidel, ilma kirjavigadeta. Toetusavaldus tunnistatakse kehtetuks, kui sellel olevad andmed ei vasta Rahvastikuregistris olevatele.

Algatusele toetuse avaldamiseks on ette nähtud ka pabervormid, kuid neid ei saa võtta kasutusele enne kui aktivistid lepivad kokku postiaadressi, kuhu neid on turvaline saata. Eestis võib see küsimus laheneda lähinädalatel.

Euroopa kodanikualgatusele, mis taotleb tingimusteta põhisissetuleku kasutuselevõttu igas Euroopa Liidu liikmesriigis, kogus esimese kahe nädalaga 32596 toetusavaldust. Eestist laekus 561 allkirja, mis on 11,4% rahvuslikust miinimumkünnisest. Selle näitajaga on Eesti Euroopa Liidus riikidest viiendal kohal. Allkirjade suhtarvult elanikkonna kohta on Eesti aga teisel positsioonil. Kummagi näitajaga on liidriks Sloveenia, kus on allkirju kogutud 52 protsenti künnisest.