Daily Archives: Kolmapäev, 18.10.2023


Kodanikupalga maksumuse kalkulatsioonist seisuga 12.10.2023

MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis üks eesmärk on sellise kalkulatsiooni koostamine, mis näitab kodanikupalga tegelikku maksumust väljendatult nii rahasummades kui ka (eelkõige) üksikisiku maksudes ja nende protsendimäärades, andmaks selge ettekujutuse kodanikupalga mõjust üksikisiku sissetulekutele ja maksudele ning lükkamaks ümber mistahes pettekujutelmad selles vallas, pärinegu need siis idee pooldajate hulgast või selle […]