Organisatsioon / projekt

None (person)

VIDEO

(lühend. NTM) - eriline tulumaksumudel, mille kohaselt maksuvabast tulumäärast väiksema tulu saajatele maksab riik tulumaksu peale. Näiteks kui maksuvaba on 1000 eurot kuus ja tulumaksumäär 50%, siis sellele lisanduvast 1000 eurost peetakse kinni 500 (ja netopalk on 1500 eurot), ilma tuluta inimesele aga maksab riik 500 eurot, 500 eurose tuluga aga 250 eurot (neto 750). NTM süsteemi propageeris alates 1960-ndatest aastatest majandusteadlane Milton Friedman.
NTM loetakse üheks kodanikupalga alusideeks. Seda mudelit kaalutakse reeglina alternatiivina tingimusteta põhisissetuleku mudelitele või vähemalt näitliku vahendina põhisissetuleku mudeli juures. Nii riigile maksutulu laekumise kui ka üksikisikule laekuva/jääva netosumma poolest vastab ülalkirjeldatud NTM mudel põhisissetuleku mudelile, kus põhisissetulek on 500 eurot kuus ning sellele lisanduv tulu täielikult koormatud 50% tulumaksumääraga.

Lingid

Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)


Vaata ka