Organisatsioon / projekt

None (person)

VIDEO

selline põhisissetulek, mille saajatering ei ole piiratud ühegi valikukriteeriumiga nagu näiteks sugu, vanus või elukoht. Näiteks kodanikupalk kitsamas mõttes ei ole universaalne, kuna selle saamise eelduseks on riigi kodakondsus.

Lingid

Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)


Vaata ka