Organisatsioon / projekt

None (person)

VIDEO

raamprobleem, mille lahendamiseks tingimusteta põhisissetulek on mõeldud. Eesmärk on tagada bürokraatiavabalt, et vaatamata korrelatsioonile inimese sissetulekute ning teda tööturul saatva edu vahel puuduks võimalus, et ta langeks vaesusesse. Selle võimaluse kadudes kaob vaesumishirm, mis on üheks suuremaks takistuseks inimese valikuvabadusele.

Lingid

Link Kommentaar Avaldamiskoht Millal Keel

Seotud andmed (kontakt + TEATMIK)


Vaata ka