Katalaanide avalik arvamus kodanikupalga kohta
ID
1690
Katalaanide avalik arvamus kodanikupalga kohta

Nagu näitab Kataloonias toimunud küsitlus, valitseb märgatav lõhe elanike ja poliitikute toetuses kodanikupalgale ning ka selle pilootprojektile. Eriti torkab see silma Sotsialistliku Partei puhul. Erakonna toetajatest on umbes kolmveerand pilootprojekti läbiviimise poolt, kuid just sotsialistide algatusel hääletati pilootprojekti rahastamine riigieelarvest maha.

Autor: Aida Martinez Tinaut

UBI rakendamise katseprojekti büroo Kataloonias

Originaal: Catalans’ public opinion on Universal Basic Income
 

Kataloonias viidi 2022. aasta septembrist novembrini läbi 3098 osalejaga uuring, mis näitas paljude muude huvitavate leidude kõrval, et katalaanide üldine arvamus toetab universaalse põhisissetuleku ehk Eestis kodanikupalgaks kutsutud meetme rakendamist, mille keskmine toetus on 6,5.


Jooniselt 1 on näha, et UBI juurutamise toetus on horisontaalne ja küllalt kõrge kõikide osapoolte lõikes, kelle suhtes vastajad sümpaatiat tunnevad. Vaid kahe erakonna poolehoidjad on enamjaolt selle vastased ja UBI rakendamise toetus on alla 5: Rahvapartei ja Vox, millest esimene on konservatiivne ja teine paremäärmuslik.


Joonis 1
 


Kuidas hinnatakse UBI omadusi? Küsitluses küsiti konkreetset arvamust UBI kolme peamise omaduse kohta: individuaalsus, tingimusteta ja universaalsus. Nagu on näha jooniselt 2, näitavad kolm omadust kõrget toetust. See, mille eriarvamuste tase on veidi suurem, on tingimusteta.
 

Joonis 2
 

  


Kui küsiti mitte UBI rakendamise, vaid pilootprojekti läbiviimise vajaduse kohta enne selle rakendamist, on toetuse tase kõrgem ja isegi horisontaalsem kogu vastajate erakondliku sümpaatia osas. Nagu on näha jooniselt 3, on piloodi läbiviimise toetus (üle 50%) igas erakonna toetajate hulgas.


Joonis 3Need numbrid näitavad meile, et toetus UBI-le Kataloonias on kõrge ja seda toetatakse (peaaegu) kõigi parteide poolehoidjate hulgas. Veelgi suurem on toetus pilootprojektile. Kuid viimaste kuude tegelikkus rääkis meile midagi muud.

Kataloonia 2023. aasta eelarve hääletati parlamendis möödunud märtsis. Sellega hääletati ka kõik erinevad kaasatud eelarvepunktid ja alapunktid eraldi. Üks neist oli konkreetne eelarve juba välja töötatud pilootprojekti elluviimiseks 2023. aastal. Parlamendis hääletusele eelnenud läbirääkimiste järgi eri erakondade vahel pidi selle heaks kiitma parlamendi enamus. Lõpuks, vaid nädal enne hääletamist, tegi PSC (Kataloonia Sotsialistlik Partei) piloodi eelarvesse muudatuse ja palus selle poolt hääletada. Ülejäänud Kataloonia parlamendi neoliberaalsed või parempoolsed parteid hääletasid koos nendega piloodi eelarve vastu.


Seda sammu põhjendati väitega, et seda raha saaks kasutada muude olemasolevate, tingimuslike hüvede tarvis, samuti keerulises kontekstiga (inflatsioon, Ukraina sõda jne). Kuid pilootprojektiks vajalik eelarve moodustas vaid 0,1% Kataloonia 2023. aasta kogueelarvest ja seda argumenti saab alati kasutada, kui tegelikud muudatused või poliitikad on toimumas. Seega ei olnud head põhjust, et kogu nii hoolikalt kavandatud projekt tagasi lükata.


Üllatavam on distants eliidi ja avaliku arvamuse vahel. Kui keskendume Sotsialistlikule Parteile, kelle eestvedamisel piloodi rakenduseelarve tagasi lükati, on vahemaa tohutu. Kuigi PSC poolehoidjad nõustuvad UBI rakendamise ja pilootprojekti läbiviimisega, on erakond teisiti meelestatud, nagu sellel parlamendihääletusel näha oli.


Mis saab lähiajal, kui on rohkem võimalusi parlamendisaali uuesti proovida, on endiselt mõistatus. Kuni avaliku arvamuse toetus UBI-le on praegusel tasemel, peaks poliitiline eliit leppima ideega proovida mõningaid uuendusi avalikus poliitikas.