Daily Archives: Laupäev, 19.09.2020


71% of Europeans support basic income after COVID-19, an Oxford study reveals

The COVID-19 pandemic is inspiring Europeans to think the previously unthinkable, according to a ground-breaking survey out today from a team led by Professor Timothy Garton Ash, the leading Oxford academic. Public policy and economic ideas which were hitherto seen as radical, even utopian, have become mainstream thinking during the crisis, the Europe’s […]


71% eurooplastest toetab pärast COVID-19 pandeemia puhkemist kodanikupalga kasutuselevõttu, ütleb Oxfordi uuring

COVID-19 pandeemia innustab eurooplasi mõtlema varem mõeldamatule, selgus uuringust, mille viis märtsis läbi meeskond Oxfordi Ülikooli juhtivakadeemiku, professor Timothy Garton Ash’i juhtimisel. Küsimus: millisel määral te nõustute või ei nõustu väitega, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid kõigile oma kodanikele maksma põhisissetulekut sõltumata nende tööhõiveseisundist? strongly support = toetan väga, somewhat […]