Testi toetaja pole tingimata kodanikupalga pooldaja


Vt. ka Repliik | Testime kodanikupalka ka Eestis! Õhtuleht, 4. detsember 2016

Kolm aastat sai mööda ja kodanikualgatus tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga teostatavusuuringu, sealhulgas testi läbiviimiseks läks uuele ringile. Sedapuhku mitte üle Euroopa Liidu, vaid lokaalselt – petitsioon “Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis” kogub allkirju portaalis rahvaalgatus.ee tähtajaga 24. jaanuar 2017, parlamenti saatmiseks on vaja vähemalt tuhat toetusallkirja.

Selle kolme aasta jooksul, eriti tänavu on kodanikupalga rindel toimunud märkimisväärseid arenguid. Olenemata tulemustest tõukas Šveitsi referendum seda oluliselt tagant. Äsja lugesime uudist, et Kanada alustab järgmisel aastal oma pilootprojekti. Uus aasta toob riiklikul tasemel testi Soomes ning omavalitsuste tasandil Hollandis. Prantsusmaa Senati töörühm asus oktoobris seisukohale, et neilgi tuleks test korraldada. Seega on ka sealtpoolt uudiseid oodata.

Nagu kolme aasta eest, nii ka nüüdse kampaania puhul tuleb tähele panna üht nüanssi. Nimelt – seda, kes annab oma toetusallkirja, ei saa automaatselt pidada kodanikupalga idee toetajaks. Seda kinnitab otsesõnu ka petitsioon, kus öeldakse, et allakirjutanute hulgas “võib olla nii põhisissetuleku kehtestamise vastaseid, pooldajaid, skeptikuid kui ka alternatiivsete lahenduste nägijaid või eelistajaid”.

Põhjus on väga lihtne – rahvaalgatus taotleb teostatavuse ja mõju uurimist, sealhulgas testi, mitte aga kodanikupalga kehtestamist. Uuringute ja testi läbiviimine aga ei garanteeri, et kodanikupalk kehtestatakse, sest tulemused võivad, kuid ei pruugi ideed toetada.

Kuidas me ka kodanikupalka ei suhtuks, igal juhul on meil põhjust soovida idee uurimist ja testimist. Nagu öeldakse ka petitsioonis – “põhisissetuleku rakendamine tähendaks ühiskonna jaoks suuri ümberkorraldusi, mille käivitamine ilma põhjaliku ettevalmistustööta oleks mõeldamatu” ning “idee teostatavuse või mitteteostatavuse ning põhisissetuleku võimalike positiivsete ja/või negatiivsete mõjude üle otsustamiseks on vaja vettpidavaid tõendeid, mitte asjaosaliste usku”.

Seega – kodanikupalga veendunud pooldaja annab allkirja usus, et uuringud ja katsetused kinnitavad veenvalt idee headust ning et selle kõige tulemusel leitakse parim võimalik mudel rakendamiseks. Veendunud vastane annab allkirja usus, et tulemused näitavad kodanikupalga ideele veenvalt koha kätte ja toovad kasvõi mõneks ajaks rahu maa peale. Kumbki leiab, et ilma uurimata ja proovimata ei ole asi mõeldav.

Jääb vaid haarata ID kaart (või Mobiil-ID toega telefon) ja suunduda allkirja andma, et algatus Toompeale jõuaks. Petitsiooni leiame Rahvaalgatuse portaalist või kampaanialehe http://2017.kodanikupalk.ee kaudu.